სერთიფიკატები

ქვემოთ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სერთიფიკატები გადაეცათ Holland დამცავი სისტემები BV

ISO 9001

ISO 9001

ჩამოტვირთვა ISO 9001 სერტიფიკატის

PDF ფაილი თქვენ ნახავთ ჩვენი ISO 9001 სერტიფიკატი შემდეგ ენებზე:

  • ინგლისური
  • ჰოლანდიური
  • ესპანური
  • ფრანგული
  • გერმანული

RoHS compliant

RoHS compliant

ჩამოტვირთეთ ჩვენი RoHS 2002/95 / EC დეკლარაცია

ჩამოტვირთეთ ჩვენი RoHS 2011/65 / EU დეკლარაცია

ჩამოტვირთეთ ჩვენი RoHS 2015/863 RoHS / RoHS2 დეკლარაცია


ევროკავშირის ახალი რეგულაცია Chemicals აღწევს (EG) NO. 1907/2006

მიაღწიოს დეკლარაცია

ჩამოტვირთეთ ჩვენი მიაღწიოს დეკლარაცია

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, არ დაგვიკავშირდეთ:
[email protected]


კონფლიქტის წიაღისეული განცხადება

Dowload PDF ფაილი ჩვენი კონფლიქტის წიაღისეული განცხადება


დეკლარაცია შესაბამისობა ევროკავშირის შეფუთვა დირექტივა

Dowload PDF ფაილი ჩვენი დეკლარაციის შესაბამისობა ევროკავშირის შეფუთვა დირექტივა

Ხომ არ გნებავთ...